– BRANNTETTING –

 
Branntetting skal å hindre spredning av varme og røyk. Brannfuging og branntetting kan være direkte avgjørende for utfallet ved en eventuell brann. Brannklassifisering bidrar til å sikre at riktige produkter blir valgt og brukt.

Norge har strenge krav om at gjennomføringer som kabler, rør, ventilasjonsanlegg ikke skal svekke brannmotstanden. Det er mange hensyn å ta.

Det gjelder enten du skal bygge nytt eller oppgradere et eksisterende bygg eller tunnel. Vi har ferdige løsninger for branntetting i vegger, dekke og brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner. Spør oss om råd og be om tilbud for ditt prosjekt
 

Vil du ta kurs hos oss?

Vennligst ta kontakt :
svein@brann-sikring.no
+47 468 32 959