– BRANNVERNLEDER –

 
Viken Brannsikring AS tilbyr å bli din personlige brannvernleder.
Vi tilbyr deg veiledning og rådgivning  i brannforebyggende tiltak, evakueringsøvelser, branndokumentasjon, brannvern, opplæring av dine ansatte på sin arbeidsplass og skoler/sameier og borettslag.

Vi har lang erfaring i brannvernledelse for forvaltere og leietakere vedr brannrunder, risikoanalyser, leietakerdokumentasjon og ansvar for revisjon og etablering av digital branndokumentasjon med forskjellige leverandører. 

Gjennom mangeårig arbeidserfaring med brannrelaterte yrker har vi opparbeidet oss en bred kompentanse relatert til brann, branndokumentasjon og brannforebyggende tiltak.

Vår daglige leder og brannrådgiver, Svein Fuglset har lang erfaring med å være eiers representant ved branntilsyn og lage handlingsplan for å få gjennomføre de nødvendige tiltak for å lukke avvik.

Be om et tilbud for din bedrift. Vi vil sørge for at bygget er i den branntekniske forfatning det bør være.
 

Vil du ta kurs hos oss?

Vennligst ta kontakt :
svein@brann-sikring.no
+47 468 32 959