– BRANNVERNLEDER –

 
Vi arrangerer brannvernlederkurs med fokus på dokumentasjon og praktiske gjøremål. Vi kjenner de daglige utfordringene ved dette arbeidet og kan hjelpe deg med å komme i gang, eller gi deg råd og veiledning for det videre arbeidet.
 

– BRANN & EVAKUERINGSKURS –

 
Har du et overnattingsted eller at brannobjekt som krever årlige øvelser, kan vi hjelpe deg med det. Vi arrangerer øvelsen med nødvendig utstyr. Felles briefing og gjennomgang med de ansatte i etterkant.
 

– SLUKKE-KURS –

 
Vi kan arrangere rene slukkeøvelser hvor dine ansatte får testet de ulike slukkealternativene. Vi har med eget slukkeutstyr så dere får testet ut effekten av de forskjellige type slukkemidlene. Vi vil prøve slukking i forskjellige væsker og materialer.
 

– FOREBYGGENDE-BRANNKURS –

 
Dersom du trenger råd og veiledning for å sikre verdiene i din bedrift kan vi stille opp med vår kompetanse. Vi ser ting med egne øyne, og kan komme med råd og veiledning. Dette kurset egner seg best med de ansatte hvor brannsikkerhet forebygging av brann er i hovedfokus.
 

Vil du ta kurs hos oss?

Vennligst ta kontakt :
svein@brann-sikring.no
+47 468 32 959