Årskontroll av brannslukkere

Viken Brannsikring utfører ulike typer vedlikehold, tilsyn og etterkontroll av utstyr og materiell for brannvern og sikkerhet. Alle tjenester utføres i henhold til NS 3910 og NS 671-3.

Kontroll av pulver og CO2-apparater, inkludert etterfylling og vektkontroll.

Kontroll av vannbasert slokkeutstyr, inkludert funksjonstest og eventuelt oppgradering.

Vedlikehold av brannteknisk utstyr

Vi deltar gjerne i et møte med dere for å vurdere helheten, komme med råd og gi et konkret tilbud på aktuelle tjenester innen kontroll og vedlikehold.

Våre viktigste fokusområder:
- Vedlikehold av røykvarslere, inkludert funksjonstest, rengjøring og skifte av batteri

- Vedlikehold av pulver, CO2 og vannbasert slukkeutstyr, inkludert etterfylling, funksjonstest og vektkontroll

- Kontroll av nødutganger, inkludert skilting, eventuelt oppgradering av skilter.

Vil du bestille noen produkter?


Vennligst fyll ut skjemaet og skriv bestillingen din i meldingsfeltet.